Artykuły

Color Management, czyli kontroluj kolor...

Kolor na ekranie monitora nigdy nie będzie identyczny, z kolorem który zobaczymy na wydruku. Są jednak sposoby, żeby zminimalizować różnice. Czym jest i na czym polega Color Management, czyli kontrola kolorów w procesie przekształcania obrazu przez różne urządzenia, takie jak monitory, drukarki, aparaty cyfrowe lub skanery.

Głównym celem zarządzania kolorem jest uzyskanie możliwie największej zgodności barw na wszystkich etapach pracy z obrazem, tak aby kolor widziany na monitorze wiernie odzwierciedlał zarówno pierwowzór, jak i ostateczną postać, którą najczęściej jest wydruk. Zarządzanie kolorem jest niezwykle istotne we współczesnej grafice, fotografice i poligrafii. Zachowanie idealnej zgodności kolorów nie jest możliwe, jednak efektywne zastosowanie procedur Color Management, może zmniejszyć do minimum różnice kolorystyczne.


Dlaczego odwzorowanie jednego koloru na różnych urządzeniach nastręcza tylu problemów? Główną przyczyną jest fakt, że urządzenia analizujące i wyświetlające obraz (aparaty cyfrowe, monitory) wykorzystują model przestrzeni barw RGB, a urządzenia do reprodukcji obrazu (drukarki) korzystają z modelu CMYK. Według modelu RGB barwa powstaje w wyniku zmieszania trzech wiązek światła (Red, Green, Blue), a zapisem koloru jest wartość, określająca odpowiednie proporcje barw składowych (pomiędzy urządzeniami, bardzo często występują różnice w wyświetlaniu poszczególnych składowych modelu RGB). Model CMYK oparty jest na czterech podstawowych kolorach farb drukarskich (Cyjan, Magenta, Yellow, Black). Problemem jest więc odzwierciedlenie jednej przestrzeni barw przez zupełnie inną.


Punktem wyjścia w procesie zarządzania kolorem jest odpowiednia kalibracja monitora. Dobrze skalibrowany monitor będzie wyświetlał kolory w sposób najbardziej zbliżony do oryginalnych. Kalibracji monitora dokonujemy przy użyciu specjalnego kalibratora, dzięki danym uzyskanym w ten sposób powstaje profil monitora. Warto jednak pamiętać, że nawet na skalibrowanym monitorze nie zobaczymy prawdziwych kolorów, jeżeli nie zapewnimy im odpowiedniego oświetlenia.


Znormalizowane oświetlenie dla kontroli koloru ma bardzo duże znaczenie, a nieodpowiednie światło będzie wpływało na naszą recepcję barw. Posiadając skalibrowany monitor, możemy stworzyć profil CMYK, dzięki któremu na ekranie możemy zobaczymy w jaki sposób będzie wyglądał wydruk danego obrazu. Profile CMYK uwzględniają maszynę na której nastąpi powielenie, rodzaj papieru oraz szereg innych parametrów, które obraz na monitorze upodobniają do finalnego, wydrukowanego produktu.