Artykuły

Oświetlenie w zarządzaniu kolorem - część 1

Zarządzanie kolorem będzie skuteczne tylko wtedy, kiedy będzie przeprowadzone prawidłowo i w kontrolowany sposób. Jest to proces złożony, a sukces trafnego oglądania koloru, zależy od wielu różnych elementów. W dużej liczbie czynników, wpływających na recepcję koloru, tkwi główna różnica pomiędzy postrzeganiem barwy, a widzeniem kształtów.

We współczesnej grafice czy poligrafii, umiejętność prawidłowego patrzenia na kolor oraz możliwość jego trafnej oceny są sprawami kluczowymi. Nie wystarczy jednak do tego tylko wprawne oko – koniecznym jest jeszcze stworzenie odpowiedniego środowiska do pracy z kolorem. Środowiska, w którym najważniejszym elementem jest odpowiednie oświetlenie.

Zapewnienie znormalizowanego (zgodnego z branżowymi normami ISO 3664:2000) światła powinno być pierwszym krokiem przy tworzeniu systemu kontroli koloru. Od oświetlenia zależy, czy na wydruku lub monitorze zobaczymy niezniekształcone, prawdziwe kolory. Ważnym jest też zapewnienie jednakowego oświetlenia na wszystkich etapach pracy. Znormalizowane i standaryzowane światło nie tylko pozwala na trafną ocenę koloru, można je także odtworzyć przy innym stanowisku, dzięki czemu możliwe jest ponowne stworzenie identycznych warunków do pracy z kolorem.

Światło to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, oko człowieka, w nadfiolecie i podczerwieni, rejestruje kolory o długości fal 380 – 780 μm. Idealne źródło światła do oceny kolorów powinno eksponować wszystkie długości fal widma z taką samą intensywnością, takie oświetlenie zapewnia np. naturalne światło dzienne. Trudno jednak opierać swój system zarządzania kolorem na świetle słonecznym, jest ono kapryśne, a jego parametry zmieniają się w zależności od pory dnia, roku, położenia geograficznego lub pogody. Dlatego stworzone zostały źródła sztucznego światła dziennego, specjalistyczne lampy i świetlówki D50, które zapewniają oświetlenie o stałej temperaturze ok. 5000 kelwinów, czyli według przemysłowych standardów najbardziej odpowiednie światło dla poligrafii. Oświetlenie do kontroli koloru powinno być więc jak najbardziej zbliżone do światła „D50“.